Úvod - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.1.1 - PRETLAKY

K R T - V R T
Title
Prejsť na obsah

Úvod

Prevádzame výkopové práce , pneumatické prerážanie popod cesty a chodníky, rezanie asfaltu a buracie práce.

Pre neriadené pretlaky používame ` Pneumaticko – dynamickú zemnú raketu ` a ´ Hydraulické pretláčacie zariadenie `.

Pretláčanie zemnou raketou slúži na zhotovenie podzemných tunelov v dl'žke do 20 m pri priemere inštalovanej chráničky PVC / HDPE  DN 160 mm .
Je možné urobiť priemer až do 200 mm, nie však v každom druhu terénu.

Pretláčanie hydraulickým zariadením slúži na zhotovenie podzemných tunelov v dľžke do 20 m v sypkých a mokrých pôdach.

Rozmery štartovacej a cieľovej jamy sú vid. " Montážne jamy ".

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky