Pretlaky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Horizontálne vŕty

      
      Našou hlavnou činnosťou je:
        - pretláčanie otvorov popod cesty,
             - železničné trate,
             - chodníky,
             - dlažby,
             - zatrávnené plochy

          a následné zavedenie chráničky, do ktorej sa ukladajú inžinierske siete - voda,
          plyn, elektro, telekomunikácie, odpad z domácich čističiek odpadových vôd a iné.

     Výhody neriadeného pretláčania :
        - minimálne výkopové práce
        - žiadne poškodenie povrchov a upravených plôch v mieste pretláčania
        - nepatrné sociálne náklady spôsobené budovaním obchádzok, uzávierok, inštalovaním signálnych    zariadení a pod.
        - krátke časy pretláčania
        - presnosť  zariadenia.
        - mimoriadna nenáročnosť na priestor.
        - široká oblasť použitia

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky