HLAVA

ÚVOD  -    HORIZONTÁLNE   VŔTY     -       CENÍK    -    MONTÁŽNE JAMY   -        KONTAKT


ÚVODPrevádzame výkopové práce , pneumatické prerážanie popod cesty a chodníky, rezanie asfaltu a buracie práce.

Pre neriadené pretlaky používame ` Pneumaticko – dynamickú zemnú raketu ` a ´ Hydraulické pretláčacie zariadenie `.

Pretláčanie zemnou raketou slúži na zhotovenie podzemných tunelov v dl'žke do 20 m pri priemere inštalovanej chráničky PVC / HDPE 160 mm pri 200 mm rakete.
Je možné urobiť priemer až do 200 mm, nie však v každom druhu terénu.

Pretláčanie hydraulickým zariadením slúži na zhotovenie podzemných tunelov v dľžke do 20 m v sypkých a mokrých pôdach.

Práce vykonávame na východnom a strednom Slovensku.

Rozmery štartovacej a cieľovej jamy sú vid. " Montážne jamy ".
hore


HORIZONTÁLNE  VŔTY

     
 Našou hlavnou činnosťou je:
        -pretláčanie otvorov popod cesty,
             -železničné trate,
             -chodníky,
             -dlažby,
             -zatrávnené plochy


          a následné zavedenie chráničky, do ktorej sa ukladajú inžinierske siete - voda,
          plyn, elektro, telekomunikácie, odpad z domácich čističiek odpadových vôd a iné.


     Výhody neriadeného pretláčania :
        - minimálne výkopové práce

        - žiadne poškodenie povrchov a upravených plôch v mieste pretláčania
        - nepatrné sociálne náklady spôsobené budovaním obchádzok, uzávierok, inštalovaním signálnych zariadení a pod.
        - krátke časy pretláčania
        - presnosť  zariadenia.
        - mimoriadna nenáročnosť na priestor.
        -široká oblasť použitia

K    R    T     -     V    R    T
0902 348 974


hore


CENÍK

 

Pneumatické pretlačanie otvoru od priemeru DN 70mm za bm od  18,-Euro bez DPH
      Chránička o priemere DN 50mm za bm od                                              1,- Euro bez DPH
Chráničku si zákaznik môže použiť aj vlastnú. V prípade otázok ohľadne ceny ma kontaktujte určite sa dohodneme.

horeMONTÁŽNE  JAMY


JAMY

HOREKONTAKT


Miloš  Belejčák -  KRT - VRT
LACA  NOVOMESKÉHO
BARDEJOV0902 348 974

pretlaky@centrum.sk
hore